DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI

Szukasz Inwestora?

Nasza kompleksowa usługa doradcza obejmuje:

Przeprowadzenie wewnętrznego due diligence obejmującego:

Przygotowanie do pozyskania inwestora:

Wycenę przedsiębiorstwa przede wszystkim w oparciu o:

Negocjacje:

Obsługę transakcji:

Czynności potransakcyjne: